Entreprenør, byggeleder, transportør og avfallsmottak har alle et ansvar for forsvarlig transport av farlig avfall fra bygg og anlegg. En stor andel av denne aktiviteten skjer uten pålagt dokumentasjon, deklarasjon og merking, dvs. i strid med kravene i avfallsforskriften.

Daglig opplever avfallsmottak feil sortering og levering av både betong, impregnert trevirke og Leca isoblokker.

Derfor har vi utarbeidet det digitale kurset Transport av farlig byggavfall. Her får du og dine medarbeidere kunnskap nok til å vurdere om byggavfallet kan være farlig og forhindre at det kommer på avveie.

Kurset består av fem leksjoner:

  • Introduksjon til hva farlig byggavfall er
  • Miljøgifter – del 1
  • Miljøgifter – del 2
  • Transport fra A til Å
  • Test

Det hele foregår på nett, og kurset er satt sammen av moduler. Det betyr at kursdeltakerne går gjennom hver leksjon når det passer med øvrige arbeidsoppgaver. Total varighet er ca. én time.

Kurset koster kr. 1990,- pr. deltaker, og hver deltaker får diplom for gjennomført opplæring innen farlig avfall iht. avfallsforskriften §11.5.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for påmelding.