Som avfallsprodusent er du lovpålagt å pakke farlig avfall og farlig gods etter gjeldende regler. I dette kurset får du en grundig gjennomgang av de ulike batteritypene som finnes og farer knyttet til disse.

Læringspunkter:

  • hvordan man pakker batterier trygt iht. regelverk, og hvorfor det er viktig
  • trygg håndtering og oppbevaring av kasserte batterier, gode råd og veiledning

Utdrag av kursinnholdet:

  • Velkommen til kurs i håndtering av brukte batterier
  • Gjennomgang av ulike typer batterier
  • Farer knyttet til batterier
  • Hvordan du pakker og lagrer batterier trygt
  • Viktigheten av gode rutiner
  • Risikovurdering og brannveileder
  • Test deg selv

Det hele foregår på nett, og kurset er satt sammen av moduler. Det betyr at kursdeltakerne går gjennom hver leksjon når det passer med øvrige arbeidsoppgaver. Total varighet ca. 1 time.

Kurset koster kr. 1990,- pr. deltaker, og hver deltaker får et kursbevis for gjennomført opplæring.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for påmelding.