Produserer bedriften din farlig avfall? Som avfallsprodusent har du et stort ansvar. I denne guiden har vi tatt for oss det viktigste du må tenke på - blant annet når det gjelder:

  • Lovkrav
  • Avfallstyper
  • Deklarering
  • Dokumentasjon
  • Planlegging
  • Avfallsløsninger

Vi har også samlet relevante linker slik at du har alt på et sted.