Vi i Norsk Gjenvinning har laget en 24-siders guide som du kan bruke i arbeidet med avfallshåndteringen i din bedrift.

Her finner du blant annet:

  • oversikt over relevante lovkrav
  • råd om hva du bør være obs! på i forbindelse med avfall og gjenvinningstjenester
  • informasjon om rapporteringssystem
  • tips om miljøvennlig og helhetlig styring