Vi i Norsk Gjenvinning har laget en 24-siders guide som du kan bruke i arbeidet med avfallshåndteringen i din bedrift.

Her finner du blant annet:

  • Oversikt over relevante lovkrav
  • Råd om hva du bør være obs! på i forbindelse med avfall og gjenvinningstjenester
  • Informasjon om rapporteringssystem
  • Tips om miljøvennlig og helhetlig styring