Vi i Norsk Gjenvinning har utarbeidet en 40-siders guide som du kan bruke når du skal planlegge en avfallsløsning for din virksomhet.

Guiden hjelper deg å planlegge en avfallsløsning som er:

  • Brukervennlig
  • Kostnadseffektiv
  • Miljøriktig

Her vil du blant annet finne tips om:

  • Kartlegging av ditt behov
  • Avfallstyper
  • Nødvendig utstyr
  • Servicetjenester
  • Krav du bør stille til din leverandør