Ansatte som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods må ha lovpålagt opplæring i krav og regler, men ADR-forskriften kan oppfattes som tung materie med sine 1445 sider.

En enklere måte å komme i gang på, er korte leksjoner i vårt digitale grunnkurs i ADR 1.3. Her trekker vi ut det viktigste dine ansatte må kunne.

Et ADR 1.3-kurs er et minimumskrav for alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med klassifisering, emballering, forsendelse, lasting, mottak, fylling, lossing eller transport av farlig gods på vei.

Kurset inneholder praksisnære oppgaver og brukerinteraksjon som gjør forskriften lettere tilgjengelig enn mange tradisjonelle og teoritunge ADR 1.3-kurs. Her slår vi nemlig aktivt opp i forskriften sammen!

Det hele foregår digitalt, og kurset er satt sammen av moduler. Det betyr at kursdeltakerne går gjennom hver leksjon når det passer med øvrige arbeidsoppgaver. Total varighet er ca. én time.

ADR 1.3 er delt opp i 8 leksjoner:

  • Transport av farlig gods
  • Hva er farlig gods?
  • Fareklasser og faresedler
  • Merking av farlig gods
  • Emballering av farlig gods
  • Case: Transport av flussyre
  • Sikkerhet og uhell ved transport av farlig gods
  • Test

Kurset koster kr. 1990,- pr. deltaker, og hver deltaker får diplom for gjennomført opplæring.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for påmelding.